D I A M O N S E A

📞 Phone: 070 2233 696 – 036 555 7996

🏢 Địa chỉ: 124/75B Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

📩 Mail: Diamonsea.coo@gmail.com

Facebook: Diamonsea